حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

» پیش بینی آراء انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری :: ۱۳٩٦/۳/۳
» چوب حراج بر اعتبار یک موسسه :: ۱۳٩٦/٢/٢٤
» کنترل رسمی کارآمد نیست :: ۱۳٩٥/٢/۱۱
» ای پدرزن ای بهتر از پدر :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» افغانستان :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» چند نمونه از دروغ های ساختاری :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» پیامدهای رسمی سازی امر به معروف و نهی از منکر :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» برای غزه می گریم :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» رفتم به جهنم :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» مخالفان «دانا»یی :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» زیر نظر :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» ما الف- جیم تر از او داریم :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» در طول نفت... :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» لاک و پاک :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» کاری مکن الا گرفتن زنی بجا :: ۱۳٩٢/٩/٦
» قصه ی انگلی :: ۱۳٩٢/۸/٢
» سیاست بی بو :: ۱۳٩٢/٧/٦
» فتنه ی 92 و فتنه ی 96 :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» محافظه کاران و بازی دوسرباخت انتخابات :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» پاسخ به نقد جناب آقای مهدی حاج صادقیان :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» افراط در تنوع طلبی سیاسی :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» مسئولیت پذیری و ابزار تصمیم گیری :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» هدفمندسازی یارانه ها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» تور از راه دور :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» ملتی به صلیب :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» حج آورد :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» زنی در میانه ی دو تصادف :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» اقتدار نظر سنجی :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» تاثیر تحریم ها بر ادبیات رئیس جمهور :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» به یاد پدرم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» اسکار جدایی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» اختلاس و مرگ سوژه :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» تئوری محرک- پاسخ جنایی :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» کمیته امداد به چه کسانی کمک می کند :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» همه مردان و زنان ایسپا :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» انقلاب های مک دونالدی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» آخرین کلاس و آخرین امتحان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» طبق قانون جنگل :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» ناز فرحناز :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» من یک نخبه ام :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» خنده های استاد :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» شنا در بیکران :: ۱۳۸٩/۸/٥
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٧/٢۸