حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

هدفمندسازی یارانه ها

آن روز که یارانه هدفمند شود

سخت است بگویمت که چه، چند شود

اما به گمان من همه شادتریم

ایران همه یک پارچه لبخند شود

هم آدم مستمند و هم تاجر فرش

با لقمه نان خشک خرسند شود

آنقدر قوی شویم و پرزور و نشاط

که هستی مان به لقمه ای بند شود

از بس که شود دراز دستان طلب

ترسم که همه دو دستمان « هند » شود

یا بس که کنیم گریه ها در پی قند

از اشک، شکر خیس خورد، قند شود

فرموده هابز و داروین خواهد شد

مادر و پدر چو گرگ فرزند شود

اما همه را به لحظه ای دوست کنم

تا « معجزه هزاره » پسوند شود

ماییم خداوند منیجمنت(management) جهان

حتی اگر این به مکر و ترفند شود

قانون جهان نوشته باید بشود

سر راست شود، خلاصه ، یک بند شود:

تمکین به هر چه گفته و می گویم

این گفته نه چون پذیر و نه چند شود

هرکس که از این لایحه ایراد کند

از فتنه گران شدست و دربند شود

این شعر، چند ماه قبل از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها
سروده شده است.

 

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٩