حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

تحلیل گفتمان انتقادی ادبیات داستانی سیاسی ایران در دهه¬های چهل و پنجاه شمسی

چکیده ی سخنرانی من در سومین همایش ملی تحلیل گفتمان که در تاریخ دوم بهمن 93 در محل پژوهشگاه علوم انساانی و مطالعات فرهنگی(واقع در بزرگراه کردستان) برگزار شد:
چکیده
این پژوهش با استفاده از نظریات متفکرانی هم¬چون وسنو، کالینز، باختین، و معدل، و با کمک روش سه¬سطحی فرکلاف، به تحلیل گفتمان ادبیات داستانی سیاسی ایران (با تاکید بر پنج رمان) در دهه¬های چهل و پنجاه پرداخته است. پرسش تحقیق حاضر، آن است که چگونه می¬توان این آثار را در نظم گفتمان سیاسی، به¬مثابه گفتمان، تلقی نمود، و محتوای این گفتمان، چه¬گونه، شکل¬گرفته است؟ در این راستا، با تاکید بر فرضیه¬های پنج¬گانه، عوامل تاثیرگذار بر محتوای گفتمان مذکور، مورد تحقیق قرار گرفته، و محتوای گفتمان مورد مطالعه به دو بخش مضامین معطوف به نقد استبداد، و مضامین معطوف به نقد استعمار، تقسیم شده¬ است.

این هم لینک خبر و گزارش همایش:
http://www.lsi.ir/News/news.asp?id=320

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٧