حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

ای پدرزن ای بهتر از پدر

×قبل از خواندن یک توضیح کوچولو لازم است: مصرع های نخست، مربوط به تصنیف معروف "ای ایران ..." است و مصرع های دوم از من است. سعی کرده ام با همان وزن و قافیه و آهنگ باشد مگر در موارد استثنایی×

ای ایران ای مرز پر گهر

ای پدرزن ای بهتر از پدر


ای خاکت سرچشمه هنر

وصلتم با تو بهترین هنر


دور از تو اندیشه بدان

دور از تو داماد نوجوان


پاینده مانی و جاودان

پاینده مانی برای مان


ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم

ای... خواستگار نوجوان خواهر زنم


جان من فدای خاک پاک میهنم

من تو را به حیله­ای به در کنم


مهر تو چون شد پیشه‌ام

دامادی ات شد پیشه­ام

 

دور از تو نیست اندیشه‌ ام

با بلیط تو، پشت گیشه­ام


در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما

از راه تو، کی به چنگ می آمد پست من


پاینده باد خاک ایران ما
دخترت گر نمی خورد به پست من

 

سنگ کوهت دُر و گوهر است

هر «توصیه» ات درّ و گوهر است


خاک دشتت بهتر از زر است

«دست­نوشته» ات، بهتر از زر است


مهرت از دل کی برون کنم

شکر نعمت تو فزون کنم


برگو بی مهر تو چون کنم

زندگی بی تو، بنده چون کنم


تا گردش جهان و دور آسمان بپاست

تا ... سی سال خدمت و کار من بجاست


نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

لطف تو، بند «پ»، دستگیر ماست


مهر تو چون شد پیشه ام

دامادی ات شد پیشه­ام

 

دور از تو نیست، اندیشه ام

با بلیط تو، پشت گیشه­ام


در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما

از راه تو، کی به چنگ می آمد پست من


پاینده باد خاک ایران ما
دخترت گر نمی خورد به پست من

 

ایران ای خرم بهشت من

پدر زن ای کار وکشت من


روشن از تو سرنوشت من

از توست داد و هم دهشت من


گر آتش بارد به پیکرم

گر باشد صد زید دیگرم


جز مهرت بر دل نپرورم

جز دخترت را نمی برم


از آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم

از ... وصلتم شده روان تمام مشکلم


مهرت ار برون رود چه می شود دلم

با طلاق دخترت چونان الاغ در گلم

 

مهر تو چون شد پیشه ام

دامادی ات شد پیشه­ام

 

دور از تو نیست اندیشه ام

با بلیط تو، پشت گیشه­ام

 

در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما

از راه تو، کی به چنگ می آمد پست من


پاینده باد خاک ایران ما

دخترت گر نمی خورد به پست من.

تهران

هجدهم خرداد 1393

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢٤