حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
آذر 93
4 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 92
5 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
پدرزن
3 پست
شعر
8 پست
جان_جهان
1 پست
اختلاس
2 پست
کمبود_آب
1 پست
شعر_طنز
7 پست
استیضاح
1 پست
زیر_نظر
1 پست
شعرطنز
4 پست
الف-_جیم
1 پست
اجتماعی
1 پست
اعتدال
2 پست
لاک_و_پاک
1 پست
شب_یلدا
1 پست
محرم
1 پست
فتنه_ی_92
1 پست
انتخابات
2 پست
نقد
1 پست
اصلاحات
1 پست
عارف
1 پست
طنز
2 پست
داستان
1 پست
تراژیک
1 پست
ببر_روسی
1 پست
فرحناز
1 پست