کمیته امداد به چه کسانی کمک می کند

شاید شما هم دیده باشید افرادی را که نه به تنهایی بلکه به همراه خانواده(زن/ شوهر و بچه ها) و با نگاهی ملتمسانه و  شرم گنانه، در اطراف بیمارستان ها، عابران را به کمک فرا می خوانند. گفته می شود این هم نوعی گدایی جدید است. اما برای کسی که چند سالی را در تهران گذرانده باشد و انواع متکدیان را دیده باشد، فرق است میان این سائلان و کسانی که گدایی را پیشه خود ساخته اند. از وضع لباس و گویش و طرز نشستن و التماس این دسته جدید، می توان درک کرد که واقعا محتاج اند؛ یکی هزینه بیمارستان ندارد و دیگری فاقد پول تهیه غدا یا پرداخت کرایه برگشت به خانه است. دیدن مکرر و هر روزه این صحنه ها واقعا روح مرا عذاب می دهد. بیمارستان لقمان، مکانی است که من هر روزه از مقابل آن می گذرم و این درد را تجربه می کنم.

به یاد بیاوریم، هدف از تشکیل کمیته امداد را و شایعاتی که پیرامون کمک های«بشردوستانه» این نهاد به «مسلمانان جهان!» شنیده می شود. این کمک ها به مسلمان غیر ایرانی به خاطر آن است تا یهودی، مسیحی یا غیر مسلمانی را به اسلام مشرف کنند(که در جای خود ارزشمند است)، غافل از آن که در این آب و خاک، هستند مسلمانانی که به دلیل فقر و تنگ دستی، به اموری دست می زنند که آنان را از دایره مسلمانی خارج یا دست کم آبرو و اعتماد به نفس شان را لگدمال می کند. آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است که دست از ادعاهای بزرگ و پر طمطراق  مسلمان کردن غیر مسلمانان دست برداریم و کمی در اندیشه ایمان مسلمانان میهن مان باشیم. تا چه زمانی می خواهیم مسلمان شدن یک فرد را در بوق و کرنا کنیم و بی صدا از کنار فقر ویران گر هم میهنان خودمان بگذریم.

 برای رفع چنین مشکلی توصیه می شود، تاسیس دفاتر کمیته امداد مستقر در برخی از مکان ها(از جمله پایانه های مسافربری) به بیمارستان ها گسترش یابد تا یک شهرستانی در راه مانده و مستاصل، هزینه زیادی برای دسترسی به این مراکز صرف نکند و آگاه باشد و دلگرم به این که در قلمرو دولت اسلامی، خریدن آبروی یک مومن بهای کم نظیری دارد و رفع نیازهای اولیه او وظیفه بی چون و چرای حاکمان است.

دستگیری از مسلمانان، هست آئین مسلمانی

هست تا در خاک ایران فقر، نیست حق غیر ایرانی

چون چراغ خانه را هرگز نیست جا در گوشه مسجد

پس نباید پول ملت را ریخت در جایی که می دانی!

هم اکنون از «اتاق فرمان» به من اشاره می کنند که لطفا دیگر زر نزنید و ما هم می گوییم چشم!

/ 0 نظر / 22 بازدید