اسباب اتصال

اسباب اتصال به بالا پدرزن است

آن حامی مکرم و والا پدرزن است

وقتی که دست خالی و جیبت تهی شود

هم پول  نقد و سکه و کالا پدرزن  است

بابا ز روز اولم، می داد آب و نان

نان و نوا دهنده ام حالا پدرزن است

مادر که گوش جانم از لالایی اش پر است

حالا هم آن که می دهد لالا پدرزن است

من، زن نه که ، پدر زنی گرفته ام هلو !

فرشته ای ز عالم بالا پدرزن است.

هشتم آذر 1392

تهران. ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد

/ 0 نظر / 19 بازدید